Santtu Hartikainen, Minna Koskinen & Satu Aksovaara (toim.)

jamkjulk2742020_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

Oppimisanalytiikka on yksi koulutuksen kentän uusista tutkimuskohteista. Kansainvälisessä tutkimuksessa oppimisanalytiikkaa on usein lähestytty datalähtöisesti ja hallinnon tarpeita kuunnellen. Oppimisen kannalta merkityksellisten toimijoiden, opiskelijoiden ja opettajien ääni on yllättäenkin jäänyt vähälle huomiolle.

Tässä julkaisussa tarkastelemme ammattikorkeakouluissa tehtyä oppimisanalytiikan kehittämistyötä, jonka lähtökohtana on ollut opiskelijoiden ja opettajien tarpeet. Tarkastelunäkökulmamme on pedagoginen ja keskittyy oppimisanalytiikan mikrokerrokseen, opiskelijan, opettajan ja opintojakson tasolle.

Oppimisanalytiikkaa on perusteltua kehittää rinta rinnan pedagogisten prosessien kanssa. Vaikuttavuuden kannalta näyttää olevan tarpeellista kytkeä oppimisanalytiikkaa osaksi oppimisen suunnittelua. Julkaisu tarjoaa näkökulmia pedagogiikan ja oppimisanalytiikan yhteen sitomiseen oppimisanalytiikan kehittäjille ja opettajille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 274
Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISBN 978-951-830-546-3 (Painettu)
ISBN 978-951-830-547-0 (PDF)
ISSN-L 1456-2332
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 74 s.

Lataa avoin julkaisu