Toimintaa ja kehittämistä kielikeskuksen arjessa

Pirkko Pollari, Tarja Ahopelto, Satu Liukko, Aleksi Ahonen (Toim.)

kuvituskuva: kirjan kansi

Julkaisun esittely

Julkaisussa kuvataan näytteenomaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskuksen hallinnollista ja pedagogista toimintaa ja kehittämistä. Julkaisu koostuu kolmen eri teeman yhteyteen sijoittuvista artikkeleista. Ensimmäisen teeman, Kielikeskusarkea eri näkökulmista, alla tarkastellaan mm. keskityn kielikeskusmallin etuja ja haasteita sekä tehdään katsaus opettajan muuttuneeseen työnkuvaan. Tulevaisuuden työelämätaitoja kohti -teeman artikkelit käsittelevät mm. viestintä- ja vuorovaikutustaitoja työelämän tarpeita varten, venäjän kielen merkitystä työelämälle sekä robotiikkaa S2-opetuksen tukena. Kolmas teema, Pedagogisia kokeiluja ja kehittämistä, tarjoaa esimerkkejä esiintymisvarmuuden vahvistamisesta, saksan kielen opettamisesta koronapandemian aikana sekä englannin kielen verkko-opetuskokeilusta non-stop-mallilla.

Julkaisu juhlistaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskuksen toiminnan kahta vuosikymmentä (2001–2021) ja se on syntynyt kielikeskuksen henkilöstön yhteistyönä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 303
Koulutusyksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-623-1 (Painettu)
ISBN 978-951-830-624-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2021
Laajuus: 90 s.

Lataa avoin julkaisu