Coworking learning space – TKI 2.0

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan keskisuomalaisten yritysten näkemyksiä yritysten ja korkeakoulujen välisestä yhteistyön nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueella toimivat pk-yritykset. Korkeakouluilla tarkoitetaan Jyväskylän yliopistoa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulua. 

Tutkimus on osa Coworking learning space – TKI 2.0 -hanketta. Tässä hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) sitoutuvat kokonaisvaltaisesti kehittämään opetuksen ja TKI-toiminnan työelämäyhteyttä paremmaksi.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 211
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-403-9 (Painettu)
ISBN 978-951-830-404-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 80 s.

Lataa avoin julkaisu