Miten kirjoitan kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tämän kirjan tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä oppaana opiskelijan suunnitellessa, toteuttaessa ja kirjoittaessa kehittämistutkimukseen liittyvää opinnäytetyötä.

Opas on kirjoitettu mahdollisimman helpoksi ja käytännönläheiseksi. Noudattamalla kirjan ohjeita ja raportointirunkoa kirjoittaja voi varmistua siitä, että hänen työnsä vastaa tieteelliselle opinnäytetyölle asetettavia vaatimuksia.

Kehittämistutkimus on ammattikorkeakoulujen ylemmän tutkinnon tavoitteeksi asetettu opinnäytetyön muoto. Opinnäytetyön tulee tuottaa ratkaisuja ja kehittää ammattialaa ja aluetta (alueellinen kehittämistavoite).

Tämä oppikirja pyrkii poistamaan muodolliset esteet kehittämistyöltä ja sitä seuraavalta kehittämistutkimukselta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 212
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-405-3 (Painettu)
ISBN 978-951-830-406-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 135 s.

Loppuunmyyty