Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kansikuva (kuvituskuva)kehittäminen

Tekijät: Sirpa Laitinen-Väänänen, Hanna Laakso & Ulla Mutka

Julkaisun esittely

Tämä raportti on puheenvuoro tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä koskevaan keskusteluun ja ennen kaikkea oppilaitosten johtamis- ja kehittämisnäkökulmiin. Raportti on koostettu aihetta käsittelevien monimuotoisten julkaisujen, selvitysten, tutkimusten, puheenvuorojen ja raporttien pohjalta käsitellen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden käyttöä, käytön tukea, vaadittavaa osaamista, pedagogisia ratkaisuja sekä tieto- ja viestintätekniikan tehokkaan hyödyntämisen vaativaa oppilaitosjohtamista. Raportin lopuksi on analyysin pohjalta koottu kehittämisehdotuksia oppilaitoksille tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön johtamisen kehittämiseksi.

Raportti liittyy Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen VESTRA-projektiin, jota rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja Keski-Suomen Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus.

Raportti sopii oppilaitosten johtajille, opettajille, päättäjille ja aiheesta kiinnostuneille tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 200
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-384-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 31 s.
Hinta: -
Lisätiedot: saatavilla vain verkkoversiona