Tekijä(t): Aila Pikkarainen

Julkaisun esittely

Terveys, toimintakyky, aktiivisuus ja osallisuus ovat nykyisen vanhuspolitiikan käsitteitä, joilla pyritään ohjaamaan ikääntyneiden kuntalaisten palvelujen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä. Monialaisen gerontologisen kuntoutuksen tulee olla oleellinen osa näitä kehittyviä sosiaali- ja terveysalan palveluja monista julkisen sektorin haasteista huolimatta.

Käsikirja perustuu Kelan IKKU-hankkeen ja erityisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun vastuulla olleen toimintatutkimuksen tuloksiin. Se täydentää IKKU-hankkeen loppuraporttia käytännönläheisenä gerontologisen kuntoutuksen käsikirjana.

Nykyisillä ja tulevilla suomalaisvanhuksilla tulisi olla edessään toiveikas ja turvallinen elämän loppuvaihe, jossa hoidon ja hoivan rinnalla on mahdollisuus monialaiseen kuntoutukseen sekä oman elämänkulun hyväksyvään ja lohdulliseen käsittelyyn.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 159
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-284-4 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-285-1 (PFD)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 166 s.
Hinta: saatavilla vain verkkoversiona

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu

Aiheeseen liittyvää

Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja – Osa II

Tässä gerontologisen kuntoutuksen käsikirjan toisessa osassa käsitellään seniori- ja vanhusväestön kuntoutusta ja kuntoutumista SOTE-uudistuksen näkökulmasta.

Näytä lisää