Kirjallisuuskatsaus

Tekijä(t): Kari Vehmaskoski; Narciso González Vega; Jaana Paltamaa

Julkaisun esittely

Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen kooste ajo- ja rallisimulaation perusteista. Julkaisuun on koottu anatomian, fysiologian ja virtuaaliympäristön perustietoa simulaatioon liittyen. Yhteistyöhön materiaalien keräämisen ja tuottamisen osalta ovat osallistuneet kaikki ajo- ja rallisimulaation merkittävät suomalaiset yritykset ja yhteisöt. Julkaisu sisältää myös alan sanaston ja käsitteet.

Teoksessa on erilliset artikkelit ajosimulaattorin teknisistä vaatimusmäärittelyistä sekä ajokyvystä ja sen kuntoutuksesta neurologisissa sairauksissa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 157
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-281-3 (Painettu)
ISBN 978-951-830-287-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 148 s.

Sold out