Tekijä(t): Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tämä kirja toimii käytännön oppaana case-tutkimusta kirjoittavalle opinnäytetyön tekijälle. Korkeakouluopiskelijoilla ei useinkaan ole selvää kuvaa siitä, mitä case- eli tapaustutkimus tarkoittaa käytännössä ja kuinka case-tutkimukseen perustuva opinnäytetyö kirjoitetaan.
Kirjassa opastetaan opiskelijaa tapaustutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Case-tutkimus ei ole oma tutkimusotteensa, sillä kyseessä on perinteisten tutkimusotteiden, kuten kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteiden, yhdistelmä. Tapaustutkimuksella ei ole myöskään omaa metodologiaa.
Teoksen alussa on käsitelty mahdollisimman perusteellisesti eri tutkimusmenetelmät ja menetelmien valinnan kriteerit sekä tieteellisen toiminnan perusteet ja peruskäsitteet. Ilman tieteellisen toiminnan perusteiden ymmärtämistä hyppääminen suoraan case-tutkimukseen ei onnistu.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 143
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta- ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-256-1
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 152 s.

Loppuunmyyty