Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä

Tekijä: Merja Niemi-Pynttäri & Auli Ryhänen (toim.)

Julkaisun esittely

Aikuisopiskelun ohjauksen ensisijaisena tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista. Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus voi olla niitä toimia, jotka auttavat meitä missä tahansa elämänvaiheessa tarkastelemaan omia taitojamme ja kiinnostuksen kohteitamme. Ohjaus myös tukee koulutukseen ja ammattiin liittyvissä päätöksissä.

Koulutusjärjestelmän ja työelämän muutosten myötä ohjauspalveluiden tarve on kasvanut. Aikuisopiskelijan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu-ja on kehitetty vuodesta 2008 alkaen ”Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla” -kokonaisuudessa. Tätä kokonaisuutta tukivat ERKKERI- ja TE-ERKKERI-projektit, jotka tuottivat ohjausosaamisen koulutuksia ja konsultaatioita.

Julkaisussa tarkastellaan aikuisten ohjausta strategisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta ja kerrotaan hallinnon alojen rajat ylittävistä aikuisten ohjauksen ERKKERI-koulutusten toteutuksesta ja hyvistä käytännöistä. Lisäksi kokoelma sisältää koulutuksiin osallistuneiden opiskelijoiden kuvauksia ohjauksen kehittämisestä omassa työssä tai omalla alueellaan.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 142
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-254-7 (NID)
ISBN 978-951-830-255-4 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 186 s.
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkojulkaisu