Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät. Monitieteellinen näkökulma.

Tekijät: Johanna Heikkilä, Sami Jantunen, Tapio Mäkelä, Marja Naaranoja, Jukka Piippo, Merja Sankelo, Timo Sinervo, Jaana Teriö, Seppo Tuomivaara

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa kuvataan Tekes-rahoitteisen Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät -tutkimusprojektin teoreettinen tausta, tutkimuskysymykset, tavoitteet sekä toteutusmalli. Monitieteisen tutkimusprojektin avulla saadaan kattava käsitys tavoista, joilla osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista voidaan edistää. Osallistuva innovaatiotoiminta mahdollistaa asiakkaiden ja henkilöstön osallistumisen palveluinnovaatioiden synnyttämiseen organisaatioissa samalla parantaen henkilöstön kokemaa työn mielekkyyttä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien myötä.

Olemme kiinnostuneita niistä sosiaali- ja terveysalan johtamiskäytänteistä, organisaation rakenteista ja prosesseista sekä yhteiskehittämisen muodoista, jotka tukevat ja edistävät osallistuvan innovaatiotoiminnan toteutumista kehitettäessä palveluita ja muutettaessa palvelurakenteita.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 141
ISSN: 1456-2332  
ISBN: 978-951-830-246-2 (NID)  
ISBN: 978-951-830-247-9 (PDF)  
Julkaisuvuosi: 2012  
Laajuus: 66 s.  
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkojulkaisu

Tutustu myös Osuva-foorumiin