Tekijät: Asta Wahlgrén ja Anne Kitunen (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu on koottu Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja palvelut -koulutusyksikön henkilöstön kirjoittamista asiantuntija-artikkeleista, jotka eri näkökulmista johdattelevat lukijaa kohti osaamisintensiivistä palveluliiketoimintaa. Julkaisussa perehdytään mm. työelämäyhteyksiin, liiketoimintalähtöiseen talousohjaukseen ja hybridi-liiketoimintamalliin. Yhteistä kaikille artikkeleille ja niiden kirjoittajille on pyrkimys kehittää palveluliiketoimintaa yhteistyössä yritysten kanssa. Julkaisussa kuvataan hyvin myös Liiketoiminta ja palvelut -koulutusyksikön roolia aluekehittäjänä sekä tuodaan esille sen kykyä toimia eri aloja yhdistävänä tuotteiden ja palvelujen ”generaattorina”. Artikkeleissa yhdistyvät Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti teoria ja käytäntö, ja ne antavat lukijalle kuvan siitä, millaista asiakaslähtöistä tutkimus- ja kehittämistyötä yksikössä tehdään yrityselämän kumppaneiden kanssa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 135
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta- ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-228-8 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2012
Laajuus: 101 s.

Loppuunmyyty