Tekijä: Enni Mertanen (toim.)

Julkaisun esittely

Ruokapalvelujen kehittäminen on jatkuvaa. Vastataan asiakkaiden tarpeisiin, tuotetaan palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti laatukriteerit täyttäen, kehitetään palvelujärjestelmää ja organisaatiota ja varmistetaan työpaikan houkuttelevuus.
Palveluliiketoiminnan YAMK-opinnäytetyöt tarjoavat työvälineitä ruokapalvelujen kehittämiseen. Ruokapalvelujärjestelmän suunnittelua on alan kehittäminen ravitsemuspassin ja kansainvälistymisen avulla. Toiminnan suunnittelussa valitaan ruoanvalmistusmenetelmä ja siirrytään toimintolaskentaan. Tuotevalikoimaa hallitaan systemaattisella tuotekehityksellä ja toimivalla ravintosisältölaskennalla. Tuotannon ja palvelun suunnittelussa ratkaisukeskeinen menetelmä ja Sapere-pedagoginen ruokalista voivat auttaa. Ruokapalvelun toteutuksessa on tärkeää ymmärtää aterian merkitys asiakkaille.
Kirja on tarkoitettu ruokapalvelujen kehittäjille, jotka voivat poimia tästä kokemuksia ja työvälineitä omaan työhönsä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 129
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta- ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-217-2
Julkaisuvuosi: 2012
Laajuus: 143 s.

Loppuunmyyty