Kokonaisvaltaisia ratkaisuja ikääntyneiden asumiseen

Tekijä(t): Essi Heimovaara-Kotonen (toim.)

Julkaisun esittely

Kokonaisvaltainen asumisen kehittäminen edellyttää uudenlaista asukkaan, kodin, teknologian ja palveluiden arviointia ja toteutusta. Perinteisesti rakentaminen, hyvinvointialanpalvelut ja teknologia sekä julkinen että yksityinen sektori ovat toimineet irrallisina kehittäessään ikääntyvien asumis- ja palveluratkaisuja.

Sammonkoti-pilotissa yhdistettiin rakentamisen, ICT:n ja hyvinvointialan toimijaverkostot. Prosessit sisälsivät tuotteiden ja palveluiden kehitystä, liiketoiminnan edistämistä sekä ikääntyneiden asukkaiden asumiseen liittyvien päätöksentekoprosessien tukemista. Julkaisu kokoaa monialaista tietoa uusien arviointimenetelmien käytöstä ja kokemuksista, joita Sammonkoti-pilotissa saavutettiin. Tätä tietoa voidaan jatkossa hyödyntää kehitettäessä ikääntyneille parempaa asumista.

Julkaisu on tarkoitettu ikääntyneiden asumisratkaisuista sekä palvelujen kehittämistyöstä kiinnostuneille yksityisen ja julkisen sektorin edustajille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 108
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-177-9
Julkaisuvuosi: 2010
Laajuus: 188 s.

Loppuumyyty