Tarkastelussa ikäihmisten palvelut yhdeksässä Keski-Suomen kunnassa

Tekijä(t): Johanna Hirvonen

Julkaisun esittely

Valtakunnallisessa ParasSos -tutkimushankkeessa seurataan ja arvioidaan sosiaalipalvelujen muutoksia kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa (PARAS-uudistus). Tutkimus tuottaa tietoa muuttuvista palvelurakenteista ja palveluiden muutoksista kuntien ja kuntakansalaisten näkökulmasta neljän vuoden ajalta.

Tässä ParasSos-tutkimushankkeeseen liittyvässä julkaisussa kuvataan yhdeksän Keski-Suomen kunnan osalta ikääntyneiden palvelujen tulevaisuutta kahden vaihtoehtoisen mallin avulla, tuotetaan kaksi vaihtoehtoista laskennallista mallia ikääntyneiden palveluiden muutoksen kustannusvaikutuksista sekä tarkastellaan ikääntyneiden palvelujen palvelutarvetta ennustavia tekijöitä ja näiden muutoksia.

Julkaisu on tarkoitettu ikääntyneiden palveluista vastaaville esimiehille, palvelujen kehittämistyöhön osallistuville sekä poliittisille päättäjille. Raportissa hahmoteltuja palvelurakenne- ja palvelutarvemalleja voi käyttää menetelmällisinä virikkeinä myös muiden palvelukokonaisuuksien – kuten lapsiperheiden palvelujen tai mielenterveys- ja päihdepalvelujen, arvioinnin kehittämistyössä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 99
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN 1456-2332
ISBN 978-951-830-159-5 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2009
Laajuus: 82 s.

Loppuunmyyty