Palvelumalleja kotona asuville

Tekijät: Enni Mertanen

kansikuva

Julkaisun esittely

Miten suomalaiset ikäihmiset syövät tulevaisuudessa? Raportti ehdottaa Suomeen sovellettavaksi käytäntöjä muista maista: senioriravintoloita, lounasklubeja ja yhteisöllistä ruokailua, naapuriruoka-sovellusta, asiakaslähtöisen henkilökohtaisen ohjauksen lisäämistä, ruoan kulinaarisen laadun kehittämistä sekä koko ikääntyneiden ruokailun kanssa toimivan henkilöstön kouluttamista ruokaan ja ravitsemukseen liittyvistä asioista. Valmiissa aterioissa voisi olla eri valmistusasteita, koko päivän aterioita, välipaloja, erilaisia komponentteja ja valinnanvaraa niin toimittajan kuin ruokalajin suhteen.

Benchmarkkaus on osa Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hanketta. Sen tavoitteena on tuottaa kattava kuva ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytilasta sekä suosituksia ja ehdotuksia siitä miten ruokapalvelu tulee kehittää, jotta ne tukevat ikääntyneiden kotona asumista. Hankkeen tuloksia käytetään suomalaisten ikäihmisten ravitsemus- ja ruokailusuositusten pohjana.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 257
Koulutusyksikkö: Liiketoimintayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-512-8 (Painettu)
ISBN 978-951-830-513-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 86 s.

Lataa avoin julkaisu

Aiheeseen liittyvää

Kukoistava kotihoito

Tässä julkaisussa kuvataan asiakkaan tarpeiden näkökulmasta kotihoidon ydinosaaminen, itsearviointimittarin laatiminen sekä koko Keski-Suomen kotihoidon henkilöstön osaamiskartoituksen tulokset.

Näytä lisää