Tekijä: Jaana Paltamaa

Julkaisun esittelykansilehti

Sosiaali- ja terveysministeriön I&O- kärkihankkeissa (2016–2018) tavoitteena oli kehittää iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluja yhdenvertaisemmiksi ja koordinoiduimmiksi. Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hanke oli yksi koti- ja omaishoidon uudistuksen alueellisista hankkeista.

Kotihoidon asiakaslähtöisen tavoitteellisen lähestymistavan lähtökohtana oli koti-hoidon henkilöstön yhteisen toimintakyky -käsityksen (ICF) rakentaminen ja omaksuminen. Hankkeessa kartoitettiin asiakaslähtöisiä toimintakyvyn arviointikäytäntöjä, vahvistettiin yksilöllisten tavoitteiden tunnistamista ja määrittämistä huomioiden ikääntyneen asiakkaan voimavarat ja lähiympäristö.

Tämä julkaisu on tehty vahvistamaan ja laajentamaan kotihoidon henkilöstön ymmärrystä toimintakyvystä ja sen tukemisesta. Julkaisuun on koottu toimintakykyarvioinnin tausta, iäkkäiden toimintakyvyn arviointiin olemassa olevat suositukset ja käytännöt sekä hankkeen aikana laaditut suositukset asiakaslähtöisestä toimintakyvyn arvioinnista.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 253
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-502-9 (Painettu)
ISBN 978-951-830-499-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 70 s.

Lataa avoin julkaisu