työntekijänä ja esimiehenä 24h-taloudessa

Tekijät: Mari Punna (toim.)

Julkaisun esittely

Epätyypilliset työajat, eli työskentely iltaisin, viikonloppuisin, öisin ja juhlapyhinä, asettavat haasteita sekä yksilölle että työyhteisölle. Toisaalta ne tarjoavat myös mahdollisuuksia, joita perinteisessä päivätyössä ei ole. 

Take Care 24/7- hankkeessa tarkasteltiin epätyypillisinä työaikoina tapahtuvaa työtä työntekijöiden ja esimiesten sekä laajemmin koko työyhteisön näkökulmista. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitin epätyypillistä työaikaa tekevien hyvinvoinnin edistämisinterventio, jossa hyödynnettiin mobiilipäiväkirjamenetelmää. Esimiestyön ja johtamisen työvälineiden kehittäminen toteutettiin yhteistyössä osuuskaupan esimiesten kanssa haastatteluissa ja toiminnallisissa työpajoissa.

Julkaisussa tarjotaan näkökulmia ja menetelmiä 24/7-työyhteisöjen johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Julkaisu soveltuu aihepiiristä kiinnostuneille asiantuntijoille, kehittäjille, opiskelijoille sekä 24/7-työyhteisöjen jäsenille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 195
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-366-7 (Painettu)
ISBN 978-951-830-367-4 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 91 s.