Kehittämistä ja kokeiluja Sykettä Kylässä -hankkeessa

Susanna Nurmeksela (toim.)

jamkjulk2582018_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

Sykettä Kylässä -hanke toimi seitsemällä pohjoisen Keski-Suomen kylällä vuosina 2016–2019. Hankkeessa kehitettiin yhteisöllisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia lisäävää kylätoimintaa yhdessä kyläläisten kanssa ja rakennettiin toimijaverkostoa kylätoiminnan tueksi. Hankkeen toiminnassa keskityttiin vahvasti tarvelähtöisyyteen ja kaiken kehittämisen lähtökohtana oli kylien asukkailta esiin nousseet tarpeet ja toiveet. Hankkeessa mukana olleet kylät saivat paljon työkaluja, ideoita ja tukiverkostoa toiminnan jatkamiseen hankkeen päätyttyä. Hankkeen tuotoksena syntyi yksinkertainen ja konkreettinen kylien kehittämisen työkalu, SYKE-toimintamalli.

Tämä julkaisu on tarkoitettu kaikille maaseudun ja kylien kehittämisestä kiinnostuneille. Julkaisu esittelee Sykettä Kylässä -hankkeen toimintaa ja tuloksia, ja tuo esille erityisesti kyläläisten, kyläyhdistysten ja hankkeen yhteistyötahojen kokemuksia hankkeen toiminnasta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 258
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-514-2 (Painettu)
ISBN 978-951-830-515-9 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 135 s.

Lataa avoin julkaisu