Resurssien käytön tehostaminen keskisuomalaisissa yrityksissä

Tuija Manerus & Tanja Minkkinen (toim.)

Kirjan kansikuva

Julkaisun esittely

Resurssitehokkuudessa ja kiertotaloudessa on merkittäviä mahdollisuuksia pienille yrityksille. Keskisuurten yritysten ja julkisten toimijoiden ylijäämäresursseista – hukista – voi pienempi toimija saada kannattavaa liiketoimintaa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Hukat hyötykäyttöön - resurssien käytön tehostaminen keskisuomalaisissa yrityksissä -hankkeessa viestittiin kiertotaloudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista erityisesti metalli-, rakennus- ja puutuotealalla toimiville pk-yrityksille Keski-Suomessa. Hankkeen toteuttivat vuosina 2016-19 Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen energiatoimisto yhteistyössä keskisuomalaisten kehittämisyhtiöiden, elinkeinoyksiköitten ja yrittäjäjärjestön kanssa.

Julkaisussa esitellään hankkeen keräämiä hyviä käytännön esimerkkejä yritysten resurssitehokkuuden sekä kiertotalouden mahdollisuuksista. Yritysten resurssikartoituksia kuvataan toteutuksen ja tulosten näkökulmasta. Rakennusjätekuormien lajitteluselvityksen tulosten lisäksi julkaisu kertoo myös mitä kiertotalous on, miten se hyödyttää yrityksiä ja miten resurssiviisautta voidaan edistää.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 265
Koulutusyksikkö: Teknologiayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-527-2 (Painettu)
ISBN 978-951-830-528-9 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 50 s.

Lataa avoin julkaisu