Eväitä maatilayrittäjien jaksamiseen

Tekijä: Minna Haapakoski (toim.)

Julkaisun esittely

MAJA-hanke oli keskisuomalaisia maatalousyrittäjiä koskeva koulutushanke, jonka hallinnoinnista vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö 1.9.2012–30.09.2014 välisellä ajalla.

Hankkeen päätavoitteena oli maatalousyrittäjien omatoimisen hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen, työn ja työtapojen sekä työturvallisuuden kehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli yritystoiminnan tukeminen hyvinvointia lisäämällä ja verkostoitumista kehittämällä. Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi olivat kokonaisvaltaiset hyvinvointikartoitukset, pienryhmätoiminta, teemapäivät, alueelliset tapaamiset, parisuhdekurssit ja opintomatka.

Hankkeen keskeinen tulos oli, että yrittäjien omaehtoinen työhyvinvoinnista huolehtiminen lisääntyi, joka näkyi koetun työkyvyn parantumisena, liikunta-aktiivisuuden lisääntymisenä ja elämänhallinnan kehittymisenä. Kokonaisarvosana hankkeen toimenpiteistä ja tavoitteiden täyttymisestä oli hyvä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 184
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-343-8 (Painettu)
ISBN 978-951-830-344-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 84 s.

Lataa avoin julkaisu