Metsä työllistäjänä ja ympäristön hoitokohteena

Tekijä: Kalevi Pietikäinen

Julkaisun esittely

Klapien ja energiapuun tuotannossa ollaan siirtymässä uusiin suoraan metsästä hakkuun yhteydessä tuotettaviin kuivumista edistäviin tuotantotapoihin. Tähän raporttiin on koottu eri tavoin käsiteltyjen ja varastoitujen klapien kuivumistuloksia. Joensuussa toimiva Pentin Paja Oy on kehittänyt Naarva S23 sykeharvesteriin klapien halkaisukiilan ja toteuttanut suursäkkien kuivumiskokeet.

Suomen metsiä tutkitaan lentokoneesta tapahtuvalla kaukokartoituspohjaisella laserkeilauksella. Kaukokartoituspohjaisilla menetelmillä voidaan kartoittaa Suomen energiapuuvarantoja ja samalla edistää metsänhoitoa sekä siihen liittyvää työllisyyttä. Tärkeitä metsän inventointikohteita ovat mm. tiheät ja kunnostamattomat nuoret metsät ja ympäristön hoitokohteet. Merkittävästi kasvavaa työllisyyspotentiaalia on odotettavissa nuorien metsien kunnostustyöhön sekä klapien ja energiapuun tuotantoketjuun. Tätä hanketta on tukenut Marjatta ja Eino Kollinsäätiö.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 191
Koulutusyksikkö: Teknologiayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-359-9 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-360-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 145 s.