Kokemuksia digipalvelujen kehittämisestä

Essi Heimovaara-Kotonen & Sanna Paasu-Hynynen (toim.)

kirjan kansi

Julkaisun esittely

Tämä Digisti kohti työelämää! – Kokemuksia digipalvelujen kehittämisestä -teos on laadittu ESR-rahoitteisessa TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hankkeessa. Oppaan tarkoituksena on tarjota ajankohtaista tietoa digiohjauksesta, vinkkejä ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kannustaa ammattilaisia kokeilemaan rohkeasti uusia ohjaustapoja asiakastyössään.

Oppaassa avataan TiimiVerkko-hankkeen vaiheittainen digipalveluiden kehittämisprosessi ja käyttöönottomalli sekä tuodaan esille kehittämisprosessin aikana tehtyjä havaintoja ja kokemuksia. Oppaassa myös kuvataan yksityiskohtaisesti useita hankkeen aikana toteutettuja ohjauscaseja. Opas on suunnattu ohjaustyötä tekeville ammattilaisille sekä kuntoutus- ja sosiaalialan opiskelijoille. Oppaan on laatinut TiimiVerkko-hankkeen projektihenkilöstö.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 289
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-584-5 (Painettu)
ISBN 978-951-830-585-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 116 s.
Lisätiedot:

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Digimylly

Digiloikka kannattaa tehdä nyt! Tämä opas on tarkoitettu asiantuntijoille, tietoa jakaville ja kouluttajille. Perusasioiden oppimisen jälkeen vain luovuus on rajana tekniikan hyödyntämisessä.

Näytä lisää