Tekijä: Jorma Kananenkansikuva

Julkaisun esittely

Kirjassa käsitellään digimarkkinointia ja sosiaalisen median markkinointia yrityksen liiketoiminnan kannalta. Lähestymistapa on käytännönläheinen ja kirja sisältää toiminnan suunnittelun ohjeita ja mallipohjia. Kirja on laadittu niin, että se hyödyntää yrityksen digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Kirjassa ei kiinnitetä suurta huomiota sosiaalisen median alustojen teknisiin ratkaisuihin ja siihen, miten niihin kirjaudutaan. Oleellista on ymmärtää medioiden luonne, tavoitteet ja tarkoitus liiketoiminnan kannalta. Yhteisöjä ja medioita tulee, mutta perusasiat eivät muutu.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 240
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-471-8 (Painettu)
ISBN 978-951-830-472-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 495 s.

Osta verkkokaupasta