Yrittäjyyskasvatuksen pilottihanke Keski-Suomessa

Tekijä(t): Anne Hakala (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu on Yrittävän elämisen mallin (YEM) tarina eli kuvausta Jämsän seudun yrittäjämäisen asenteen heräämisestä. YEM kehittää ja toteuttaa yhteisöllisyys- ja yrittäjyyskasvatusta varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on yksilön yrittäjämäisen toiminnan tukeminen ja edistäminen riippumatta siitä miten hän nyt tai tulevaisuudessa tulee työtään tekemään. Julkaisussa esitellään YEM-prosessin ydin, esimerkkejä toimintaketjuista ja linkittymisestä seudun muuhun kehitystyöhön.

YEM on osittain Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yrittäjyyskasvatushanke. Hanke toteutetaan paikallisen kumppanuuden periaatteella – ”koko kylä kasvattaa”. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Jämsänkosken yksikkö ja yhteistyössä ovat mukana aktiivisesti Jämsänkosken kaupunki, Jämsän seudun koulutuskeskus, Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy sekä Jämsän seudun yrittäjäjärjestöt ja yritykset.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 33
Koulutusyksikkö: Liiketalous
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-038-0 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2004
Laajuus: 70 s.

Loppuunmyyty