Opetuksen pedagoginen kehittäminen verkkoympäristöissä

Tekijä(t): Pekka Ihanainen, Pekka Kalli & Kari Kiviniemi (toim.)

Julkaisun esittely

Verkosta oppimisympäristönä saattaa muodostua hyvin erilaisia kokemuksia riippuen siitä, toimitko ympäristössä opiskelijan, opettajan tai esimerkiksi työelämän edustajan roolissa. Kokemusten erilaisuudesta huolimatta verkkovuorovaikutuksen tulee edistää oppimista ja sen on tuotava lisäarvoa perinteisiin työskentelymuotoihin verrattuna.

Julkaisussa perehdytään verkko-opetuksen ja oppimisen kehitystyöhön sekä verkkotyöskentelyn erilaisiin pedagogisiin sovelluksiin ammatillisessa koulutuksessa ja opettajankoulutuksessa. Millaisten opetus- ja oppimismenetelmällisten ratkaisujen avulla verkkotyöskentely on organisoitavissa? Millaista mahdollisuutta ja haastetta verkkotyöskentely merkitsee ohjaukselle ja ohjaussuhteelle? Mikä on vuorovaikutusosaamisen merkitys verkossa toimittaessa? Voidaanko verkon avulla rakentaa opiskelijoille henkilökohtaisia oppimis- ja tutkintopolkuja?

Kirja on suunnattu verkko-opetuksen parissa työskenteleville ammatillisille opettajille, suunnittelijoille ja kehittäjille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 97
Koulutusyksiköt: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN 1456-2332
ISBN 978-951-830-157-1 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2009
Laajuus: 166 s.

Loppuunmyyty