LAVA-lastensuojeluprojekti kehittämisverkostona

Tekijä(t): Suomi, Asta; Lahtinen, Pia & Raiski, Tuula-Leena

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa esitellään käsikirjamaisesti LAVA-projektissa (Lastensuojeluun vaikuttavuutta yhteistyöllä ja osaamisella) 2003–2005 kehitettyjä hyviä työkäytäntöjä, toimintatapoja, menetelmiä ja malleja lastensuojelutyössä käytettäväksi. LAVA-salkuksi nimetyt aineistot ovat syntyneet projektin alueellista lastensuojelun toimintamallia kehitettäessä. Tällainen toimintamalli todentuu käytännön työssä yhteisesti sovittujen työmenetelmien ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisenä ja käyttämisenä. Perimmäisenä tavoitteena kehittämistyössä on ollut luoda yhtenäisiä toimintatapoja lastensuojelun koko toimintakenttään ja prosesseihin lähtien varhaisesta tukemisesta ja päättyen lastensuojelun jälkihuoltoon.

Julkaisu on suunniteltu lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien työntekijöiden avuksi. LAVA-salkussa on mm. lomakepohjia huolikeskusteluihin ja dokumentointiin, runkoja verkostopalavereihin, kriisitilanteisiin ja arkisiin neuvotteluihin vanhempien ja viranomaisten kesken sekä prosessikuvauksia suunnitelmalliseen lastensuojelutyöhön ja kriisityöskentelyyn. Toivomme, että työvälineet kuluvat käytössä, ja niitä edelleen kokemusten pohjalta kehitetään.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 63
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN 951-830-087-9 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2006
Laajuus: 80 s.

Loppuunmyyty