Tietotekniikan perusosaaminen ammattikorkeakoulussa

kansikuva

Tekijä: Vesa Vuorimaa

Julkaisun esittely

Ammatillisessa koulutuksessa on kehitettävä sekä keskeisiä ammattiin liittyviä taitoja että satunnaisesti tarvittavia muutostaitoja. Esitetyssä toimintatutkimuksessa yhdistettiin ammattikorkeakoulun tietotekniikan perusteiden opetukseen sekä ongelmanratkaisu- että informaatiolukutaitojen koulutusta. Koulutus toteutettiin kokeilevan oppimisen periaatteita noudattaen verkkoympäristössä konstruktiivisen oppimisympäristön mallin CLE mukaisesti. Enemmistö opiskelijoista osallistui vapaaehtoiseen kontaktiopiskeluun. Etäopiskelua käytettiin joustavasti täydentävänä opiskelumuotona. Opiskelijat kokivat omien tietokone- ja ongelmanratkaisutaitojensa kehittyneen merkittävästi. Informaatiolukutaito kehittyi lähinnä opiskeluun välittömästi liittyvien informaation hankintataitojen osalta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 21
ISSN 1456-2332
ISBN 951-830-025-9 (Painettu)
Laajuus: 254
Julkaisuvuosi: 2003
Lisätiedot: akateeminen väitöskirja

Loppuunmyyty