Artikkelikokoelma Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan vuoden 2005 opinnäytetöistä

Tekijä(t): Anne Nurminen (toim.)

Julkaisun esittely

Miten kriisit, katastrofit ja epidemiat vaikuttavat matkailuun? Millainen on suomalaisen työpaikan ilmapiiri? Toimiiko Alko yhteiskuntavastuullisesti? Mitä voisi tarjota kokouksissa? Entä kansainvälisille kongressivieraille? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia tässä artikkelikokoelmassa, joka perustuu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opinnäytetöihin vuodelta 2005.

Tällä kertaa teemana ovat turvallisuus, työilmapiiri ja hyvinvointi. Kokoelman nimi viittaa sekä kansainvälisiin kriiseihin että tunnelmaan työpaikalla. Jokainen haluaa olla turvassa sekä työ- että vapaa-aikanaan. Hyvinvointikin edellyttää ensin turvallisuuden tunnetta. Lisäksi puntarissa ovat huoltoasemien palvelut, Karjalan Kierroksen retkeilyreitistö ja Liikuntakeskus Pajulahden seniorilomat, jotka kaikki liittyvät hyvinvointiin. Turvallisia ja antoisia lukuhetkiä!

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja
Koulutusyksikkö: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
ISSN: 1456-2332
ISBN 951-830-084-4 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2006
Laajuus: 82 s.

Loppuunmyyty