Markkinoinnin analyysi- ja kehittämistyökalut

Tekijä(t): Ritva Pyykkönen (toim.)

Julkaisun esittely

Moni suomalainen pk-yritys kokee tärkeimmäksi kehittämistarpeekseen myynnin ja markkinoinnin. Yritykset kohtaavat arjessaan kilpailua, johon niiden on vastattava vahvalla markkinoinnilla. Myös Suomen kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii teknisen huippuosaamisen ja luovan muotoilun taidonnäytteiden esiin nostamista ammattimaisella markkinoinnilla.

Suunnitelmallisen markkinoinnin avulla on mahdollista päästä parempiin tuloksiin ja osoittaa toimenpiteiden yhteys yrityksen tulokseen. Markkinoinnin analyysi- ja kehittämistyökalut antavat tukea tavoitteellisiin markkinointipäätöksiin ja -toimenpiteisiin. Ne toimivat myös markkinoijan muistilistana ja prosessikarttana.

Markkinoinnin analyysi- ja kehittämistyö­kalut on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yritysten tarpeisiin. Ne sopivat apuvälineeksi kaikille toimijoille, jotka osallistuvat pk-yritysten markkinoinnin kehittämiseen ja sopivat myös markkinoinnin opetukseen. Työkalut ovat kuvattu julkaisussa ja ovat julkaisun liitteenä CD-romin muodossa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 77
ISSN 1456-2332
ISBN 978-951-830-117-5 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2007
Laajuus: 56 s.

Loppuunmyyty