Tekijä: Petri Jussila (toim.)

Julkaisun esittely

Miten tuetaan työntekijöiden jaksamista, luovuutta ja rohkeutta? Miten tuetaan työyhteisöjen yhteistoimintaa ja avointa vuorovaikutusta? Miten tiimityötä parannetaan? Tässä artikkelikokoelmassa annetaan joitakin vastauksia näihin työelämän keskeisiin haasteisiin.

Julkaisussa avataan ja mallinnetaan taide- ja liikelähtöisiä kehittämisprosesseja, joiden kautta työyhteisöjen vuorovaikutusta, johtamista ja tiimityöskentelyä voidaan parantaa. Käytetyt esimerkit osoittavat, että taide- ja liikelähtöisiä menetelmiä ja prosesseja on hyödyllistä käyttää työelämän uudistamisessa ja työhyvinvoinnin lisäämisessä. Näistä menetelmistä on kiistatonta hyötyä monenlaisille työyhteisöille ja organisaatiolle.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille henkilöstön kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille. Julkaisun artikkelit antavat paljon ajattelemisen aihetta ja tekemisen työkaluja johtajille, kehittäjille, tutkijoille ja taiteilijoille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 173
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-318-6 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-319-3 (PFD)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 76 s.
Hinta: -

 Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu