Sosiaalialan käytännön ohjauksen teoreettisia perusteita

Tekijä(t): Sinikka Hakonen (toim.)

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston työelämälähtöisessä yhteistyöprojektissa syntynyt julkaisu käsittelee sosiaalialan asiantuntijuuden, erityisesti käytännön ohjauksen teoreettisia lähtökohtia.

Julkaisu sopii ammattikorkeakoulun ja yliopiston sosiaalialankouluttajille, käytännön ohjaajille ja opettajille. Se tarjoaa myös aineksia ajankohtaiseen keskusteluun sosiaalialan asiantuntijatyönteoreettisista perusteista.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 2
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-001-1
Julkaisuvuosi: 1999
Laajuus: 174 s.

Loppuunmyyty