Tekijä(t): Johanna Heikkilä; Merja Miettinen; Tarja Paunonen & Niina Mäkelä (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu on SURAKE – Sairaanhoitajien urakehitys koulutuksen ja työelämän yhteistyönä -hankkeen loppuraportti. Hankkeenpäätavoitteena oli luoda koulutuksen ja työelämän eri sektoreiden yhteistyönä konkreettinen toimintamalli sairaanhoitajan urakehityksen edistämiseen.

Julkaisussa halutaan korostaa sairaanhoitajan urakehitystä terveydenhuoltoalan ja sen koulutuksen vetovoimaisuutta sekä työntekijöiden työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Raportissa on kuvattu yli kolmen vuoden aikana tapahtunutta kehittämistyötä Keski-Suomessa. Kehitetty toimintamalli on sovellettavissa myös muilla toiminta-alueilla.

SURAKE -hanke on Euroopan Unionin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen osarahoittama. Hanketta on koordinoinut Jyväskylänammattikorkeakoulu ja siihen ovat osallistuneet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Jämsän seudun terveydenhuollon kunta-yhtymä, Mathilda -koti ry ja Jyväskylän kotisairaanhoito- ja palvelu ay.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 25
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-029-1 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2003
Laajuus: 89 s.

Loppuunmyyty