Tekijä: Tiina Lautamo

Julkaisun esittely

Ryhmätilanteessa käytettäväksi tarkoitettu leikkitoiminnan arviointimenetelmä RALLA tarjoaa nopeasti toteutettavan tutkitun ja validin menetelmän tunnistaa leikissä ilmeneviä lapsen vahvuuksia ja haasteita. Menetelmä on luotu ja kehitetty Suomessa. RALLA on strukturoitu ja validoitu, toiminnan teorioihin perustuva työkalu 2–6-vuotiaan lapsen leikin arviointiin. Arviointi tapahtuu aina lapselle luonnollisessa sosiaalisessa ympäristössä, vapaissa leikkitilanteissa, joissa lapsella on mahdollisuus halutessaan liittyä myös toisten lasten leikkiin. Lapsen leikki on yleensä rikkaimmillaan tällaisessa tutussa ympäristössä. Havaintojen pohjalta kootaan tulokset tarkempaan tarkasteluun. Leikin asiantuntija osaa laadullisten kuvausten kautta tehdä johtopäätöksiä ja laatia yksilölliset tavoitteet lapsen leikin tukemiseksi. Leikin arviointi antaa työvälineitä tukea ja ohjata lapsen yksilöllistä kehittymistä ja huomioida lapsen vahvuuksia ja erityishaasteita. Menetelmän käyttö on tuo systemaattisuutta lapsen leikin taitavuuden havainnointiin.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 174
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-320-9 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-321-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 30 s.

Loppuunmyyty