Innostusta ja innovaatioita

Tekijä(t): Leena Liimatainen; Pirkko Hautala & Ulla Perko (toim.)

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa kuvataan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin konservatiivisella toimialueella toteutettua potilasohjauksen kehittämishanketta, jossa uudistettiin hoitotyön ohjausmenetelmiä ja -käytäntöjä, ohjauksen kirjaamista ja arviointia sekä kirjallista ohjausmateriaalia. Hankkeessa sovelletulla voimavarakeskeisellä ja yhteistoiminnallisella toimintatavalla tuettiin myös hoitohenkilöstön työssä jaksamista ja yhteisöllisyyttä. Projektissa luotiin koulutuksen ja työelämän välille kiinteä yhteistyö- ja kouluttautumismalli, missä henkilöstön täydennys-koulutus vietiin työyhteisön sisälle ja sidottiin päivittäiseen hoitotyöhön ja sen kehittämiseen.

Julkaisun tarkoituksena on kuvata, jakaa ja arvioida hankkeen tuloksena syntyneitä uusia potilasohjauksen toimintamalleja ja innovaatioita. Julkaisu on tarkoitettu potilasohjausta ja terveysneuvontaa työssään toteuttaville, alan opiskelijoille ja opettajille sekä työyhteisöissä potilasohjauksen kehittämisprosesseihin osallistuville. Hanketta on taloudellisesti tukenut Työministeriön TYKE-ohjelma.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 39
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-051-8 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2005
Laajuus: 116 s.

Loppuunmyyty