Sosiaalialan käytännön ohjauksen kehittäminen – prosessikuvaus

Tekijä(t): Sinikka Hakonen

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston työelämälähtöisessä yhteistyöprojektissa syntynyt julkaisu käsittelee sosiaalialan asiantuntijuuden, erityisesti käytännön ohjauksen kehittymistä prosessikoulutuksessa.

Julkaisu sopii ammattikorkeakoulun ja yliopiston sosiaalialankouluttajille, käytännön ohjaajille ja opettajille. Se tarjoaa myös aineksia ajankohtaiseen keskusteluun sosiaalialan asiantuntijatyönmuuttuvista kehyksistä sekä ammattikäytännön ja teorian kohtaamisesta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 3
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-002-X (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2001
Laajuus: 126 s.

Loppuunmyyty