Tekijät: Erica Svärd & Netta Metsätähti (toim.)

Julkaisun esittely

Julkaisu käsittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden kirjoittamia artikkeleita. Opiskelijat ovat kaikki konsultoivan taloushallinnon kärjen opiskelijoita. Artikkeleiden kirjoittamisessa on käytetty apuna työelämäyhteistyökumppaneiden tietoa ja osaamista, joten artikkelit eivät ole pelkkää teoriaa, vaan vahvasti sidoksissa käytäntöön.

Artikkeleiden kontekstit ovat monipuolisia, sillä työelämäyhteistyökumppanit ovat tuoneet mukanaan osaamista muun muassa urheiluseuroista, tilitoimistoista, isännöinnistä ja mobiilipalveluista sekä julkishallinnosta. Aiheet ovat taloushallinnon näkökulmasta esimerkiksi toiminnanohjausta, tieto­järjestelmiä, arkistointia, talousarviota ja -suunnitelmaa sekä sosiaalista tilinpitoa.

Osumia taloushallinnossa on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Julkaisu antaa hyvän käsityksen taloushallinnosta ja sen monimuotoisuudesta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 170
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-259-2 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-334-6 (PDF, 2. korjattu painos)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 144 s.
Lisätiedot:

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu

Aiheeseen liittyvää

Osumia taloushallinnossa

Julkaisu käsittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden tekemää tutkimusta ja heidän kirjoittamiaan artikkeleita Business Intelligencestä. Julkaisu antaa hyvän käsityksen Business Intelligencen eri näkökulmista ja sen hyödyntämisestä pk-yrityksissä.

Näytä lisää