Tekijä(t): Taina Era (toim.)

Julkaisun esittely

Osallisuus oli keskeinen teema 2000-luvun poliittisissa ohjelmissa ja kehittämistyössä. Teoksessa pohditaan miten osallisuus ymmärrettiin poliittisissa asiakirjoissa ja miten tavoiteohjelmat kohtasivat asiakkaiden ja työntekijöiden arjen. Hyvinvoinnin osatekijöiden, vastikkeellisuutta korostaneen aktivoinnin ja osallistavien toimintatapojen ristiriitaisuuksia ja mahdollisuuksia tutkitaan nuorten miesten, ammatillisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämistoimenpiteissä olleiden asiakkaiden näkökulmista. Kokemuksia osallisuutta vahvistavista toimintatavoista kuvataan nuorten toiminnassa ja asiakasraatien pitkäjänteisessä työskentelyssä.

Julkaisu avaa näkökulmia ja tarjoaa toimintatapoja osallisuuden ymmärtämiseksi ja toteuttamiseksi kehittämis- ja ohjaustyössä. Julkaisu on tarkoitettu työllistämisen ja sosiaalityön piirissä toimiville asiantuntijoille, kehittämistyöntekijöille, asiakkaita ohjaaville työntekijöille ja asiakkaille sekä opiskelijoille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 157
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-279-0 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-280-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 149 s.
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu