Tekijä(t): Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tämä kirja on käytännön opas opinnäytetyön kirjoittajalle. Kirja on pyritty tekemään yksinkertaiseksi ja kansantajuiseksi, jotta kirjoittaja selviäsi tieteellisestä työstään riippumatta siitä, onko kyseessä laadullinen vai määrällinen tutkimus. Kirja etenee opinnäytetyön rungon mukaisesti. Samalla kun lukija lukee kirjan tekstiä, voi hän kirjoittaa omaa opinnäytetyötään vaihe vaiheelta.

Kirja on kirjoitettu oppaan muotoon, joka ohjaa kirjoittajaa yli pahimpien karikkojen. Kirja ei pyri olemaan tieteenfilosofian esitys. Näitä teoksia on markkinoilla aivan riittävästi, mutta niistä ei juurikaan ole käytännön apua opinnäytetyön tekemisessä.

Opinnäytetyö ei ole mitään salatiedettä. Tieteellinen työ etenee tieteen sääntöjen mukaan kuten mikä tahansa työ, jolta vaaditaan laadukasta lopputulosta.

Toivon kirjasta olevan apua jokaiselle korkeakouluopiskelijalle.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 111
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta- ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-180-9 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2010
Laajuus: 163 s.

Loppuunmyyty

Jaa

Aiheeseen liittyvää

Opinnäytetyön kirjoittajan opas

Tämä opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajan opas sisältää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen. Kirja etenee vaihe vaiheelta, joten opiskelija voi aloittaa oman työnsä kirjoittamisen oppaan avulla ja edetä tekstissä samalla kirjoittaen työtään. Kirja on erinomainen itsenäiseen työskentelyyn ohjaava opinnäytetyön opas, jossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet eri osien kirjoittamiselle.