Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Lapissa

Tekijä: Anna-Kaisa Tiihonen (toim.)

Julkaisun esittely

Toimivat, verkostomaisesti tuotetut tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat elinikäistä oppimista. Niiden rooli on merkittävä myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa. ”Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla” -kokonaisuudessa on kehitetty aikuisille suunnattuja TNO-palveluja vuodesta 2008 alkaen.
Lapin maakunnassa pitkät etäisyydet, harva asutus ja muuttuva elinkeinoelämä tuovat haasteita koulutus- ja ohjaustoiminnalle. Miten syntyi maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia? Millaista yhteistyötä ja oppimista verkostomainen kehittäminen on vaatinut? Millä tavoilla valtakunnalliset projektit ovat tukeneet tätä kehittämistyötä?
Julkaisussa kuvataan kehittämistyön prosessia alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden näkökulmista. Kehittämisohjelman projektien yhteistyönä tuotettu julkaisu on toimitettu Aikuisohjauksen koordinaatioprojektissa (ESR, 2008–2013).

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 124
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-203-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2011
Laajuus: 100 s.
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu