Ohjausjärjestelmä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Tekijät: Jukka Lerkkanen & Hannu Ikonen (toim.)

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ohjaus on symbioottisessa suhteessa sekä korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin, opetussuunnitelmauudistukseen että oppimisen mahdollistaviin erilaisiin rakenteellisiin järjestelyihin. Tässä julkaisussa kuvataan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ohjauksen tavoitetilat ja kehittämiskohteet, järjestelmä sekä sen eri toimijoiden tehtävät ja vastuut osana kokonaisvaltaista ohjaustoimintaa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 165
ISSN: 1456-2332
978-951-830-296-7 (Painettu)
978-951-830-297-4 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 57s.

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu