Luottamus, innovointi, 3E ja brändi myynnissä

Tekijä: Sami Kalliomaa

Julkaisun esittely

Myyntityön vauhtipyörä -mallin avulla yrityksen myynti saadaan vauhtiin. Tätä vauhtia kiihdyttävät tässä uudessa myyntiprosessin mallissa innovatiivisuus, luottamus ja brändi. Keskeisimpänä antina ovat uusi kysymystekniikan 3E-Questions™-malli ja luottamuksen korostaminen.

Hyviä myyntihenkilöitä tarvitsevat kaikki yritykset. Parhaissa yrityksissä erinomaiset myyjät huolehtivat jatkuvasti oppimisestaan. Tämän kirjan oppien avulla moni voi parantaa omia myyntituloksiaan merkittävästi. Tässä myynnin kirjassa kehykseksi on valittu palveluliiketoiminnan kehittyminen B2B-markkinoilla. Palveluliiketoiminnan kehittyminen on erityisen tärkeää Suomen teknologiateollisuudelle. Kirjan oppeja ja tekniikoita voidaan hyödyntää kaikissa myyntityön muodoissa ja myös soveltuvasti kuluttajaliiketoiminnassa.

Myyntityön vauhtipyörä jakaantuu kahteen päävaiheeseen: asiakashallintaan ja myyntikeskusteluun. Päävaiheet jakaantuvat puolestaan yhdeksään osavaiheeseen. Kirja perustuu tuoreimpaan myynnin tutkimukseen, ja siinä on hyödynnetty myyntityön ammattilaisten käytännön osaamista. Kirja sopii oppimateriaaliksi myyntikoulutuksiin korkeakoulujen lisäksi muillakin oppiasteilla ja kaikille myyntityön kehittämisestä kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 123
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta- ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-200-4 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2011
Laajuus: 129 s.

Loppuunmyyty