Tutkimusta ja tekoja

Tekijät: Tiina Siimekselä, Tarja Stenman, Anneli Ylimartimo

Julkaisun esittely

Saarijärven vesireitin huono tila on pitkään herättänyt huolta Keski-Suomessa. MAISA -hankkeessa (2010–2014) kehitettiin maatalouden vesiensuojelua reitin varrella. Hankkeessa tutkittiin maatalouden kuormitusta ensimmäisenä Keski-Suomessa jatkuvatoimisella, automaattisella vedenlaadun mittauksella. Lisäksi tutkittiin lannan levitysmenetelmien vaikutusta ravinnehuuhtoumiin nurmipellolta, selvitettiin Saarijärven reitin kuntakohtaiset lantataseet, edistettiin suojavyöhykkeiden ja kosteikoiden perustamista maatiloille ja tiedotettiin aktiivisesti maatalouden vesiensuojeluasioista.

Tämä julkaisu esittelee käytännönläheisesti MAISA-hankkeessa toteutetut tutkimukset ja saavutetut tulokset.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 169
Koulutusyksikkö: Teknologiayksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-306-3 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-307-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 92 s.
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu