Maahanmuuttajien asettuminen työelämään ja yrittäjyyteen Jyväskylässä

Tekijä(t): Suci Ahtonen, Marja Jussila, Liisa Kotisaari

Julkaisun esittely

Suomeen tulee jatkuvasti uusia maahanmuuttajia. Heidän kotoutumisensa tänne on haaste koko yhteiskunnalle ja työelämälle sekä maahanmuuttajille itselleen. Maahanmuuttajat työelämässä -julkaisu lähestyy maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä maahanmuuttajan näkökulmasta, mutta esittää myös suomalaisten työnantajien ja muiden tahojenmielipiteitä ja kokemuksia aiheesta. Kaikkien haaste on kehittää kotoutumista sekä poistaa sen ja työllistymisen esteitä. Julkaisu on tarkoitettu maahanmuuttajien parissatyöskenteleville, maahanmuuttajakouluttajille,työnantajille ja kaikille maahanmuuttaja-asioista kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 27
Koulutusyksikkö: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
ISSN: 1456-2332
ISBN 951-830-032-1 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2003

Loppuunmyyty