Työllistämismallin arviointi ja kehittäminen

Tekijä(t): Pirkko Perttinä & Niina Suuronen

Julkaisun esittely

Projektitoiminnasta on tullut arkipäivän työkäytänne moneen organisaatioon. Saavuttaakseen sille asetetut tavoitteet ja odotukset tuloksekas projektitoiminta vaatii hyvän projektisuunnittelun ja -osaamisen lisäksi toimivan sekä toimintoihin sisäänrakennetun laadun-hallintajärjestelmän. Yhdistetty arviointi- ja laadun-hallintajärjestelmä antaa parhaan mahdollisen tiedon projektin kehittämis-alueista ja muutostarpeista.

Julkaisussa kuvataan ja arvioidaan WIRE-projektissa (Verkostoista Voimaa Inhimillisiin Ratkaisuihin Elämässä) kolmen vuoden aikana kehittynyttä työllistämisen toimintamallia ja kerrotaan Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) soveltamisesta projektiin. Julkaisu antaa konkreettisia välineitä projektin toiminnan ja tulosten arviointiin, verkostoyhteistyön karikkojen välttämiseen ja toimii työkaluna työllisyydenedistämistyötä tekeville organisaatioille sekä projekteille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 32
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-037-2
Laajuus: 146 s.
Hinta:

Lataa ilmainen pdf-verkkoversio