Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun

Tekijä(t): Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tämä teos on opas ratkaistaessa tutkimusongelmia kvantitatiivisella tutkimusotteella. Teosta ei ole kirjoitettu tilastotieteen lähtökohdista vaan käytännön työssä havaittujen ongelmien ja puutteiden näkökulmasta. Tilastotieteellisiä teoksia on riittävästi, mutta niiden puutteena on se, että ne pitävät huolen analyysien matemaattisista perusteista, mutta niistä on loppujen lopuksi vähän apua työn kirjoittamiseen ja itse kysymysten laati­misongelmiin.

Aineiston tilastollisesta käsittelystä nostetaan esiin perusanalyysimenetelmät: suorat jakau­mat,ristiintaulukointi, korrelaatio, regressio ja faktorianalyysi. Erityistä painoa on annettu tulosten aukikirjoittamiselle, jota ei juurikaan opeteta ja kerrota alan kirjoissa. Kirja on taustaltaan erilainen, kirjoittaja on kauppatieteilijä, joka on toiminut tutkimustehtävissä Turun kauppakorkea­koulussa, markkinatutkijana Jyväskylässä ja tutkimusmenetelmien opettajana ammattikorkeakoulussa. Kirjan loppuosa koostuu Sphinx-ohjelmiston käytöstä tutkimusaineiston luomisessa ja tilastollisessa käsittelyssä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 89
Koulutusyksiköt: Liiketalous
ISSN 1456-2332
ISBN 978-951-830-138-0 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008
Laajuus: 159 s.

Loppuunmyyty

Katso muita Jorma Kanasen julkaisuja Tähtijulkaisut-verkkokaupasta