Asiakaslähtöisten kokousten ja kongressien järjestäminen

Tekijä(t): Petra Blinnikka & Maisa Kuha

Julkaisun esittely

Uuden tiedon nopea omaksuminen on osaamis-intensiivisessä yhteiskunnassa menestyksen edellytys. Kokoukset ja kongressit toimivat vuorovaikutteisina keinoina välittää tietoa. Huonosti hoidetut kokousjärjestelyt voivat estää jopa kokouksen ydinviestin perillemenon.

Tämä kirja opastaa kokousjärjestäjiä toteuttamaan tavoitteiden mukaisia kokouksia. Ideasta kokoukseksi antaa kokonaisvaltaisen kuvan kokoustoiminnasta: tavoitteiden määrittelystä, asiakaslähtöisen ohjelman laadinnasta, tiedottamisesta, esiintyjien tuesta, osallistujien viihtyisyydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta sekä tehokkaiden kokousjärjestelyjen toteuttamisesta.

Kirja toimii myös ohjenuorana ensimmäistä kokoustaan järjestäville. Alan ammattilaiseksi aikoville kirja antaa alkutiedot kongressi- ja kokouspalvelun asiantuntijuuteen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 37
Koulutusyksikkö: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-048-8 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2004
Laajuus: 234 s.

Loppuunmyyty