Hoke-hankkeen loppuraportti

Tekijä(t): Lea Leiwo; Johanna Heikkilä & Maritta Matikainen

Julkaisun esittely

Hoitotyön osaamis- ja koulutustarpeen ennakointihankkeen tavoitteena oli kehittää työelämän edellyttämään osaamiseen perustuva alueellinen, laadullinen hoitotyön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimalli. Ehdotettavan ennakointimallin osat ovat (l) ennakoinnin tiedonlähteet ja ennakointitietojen kerääminen, (2) ennakoinnin asiantuntijaverkoston muodostaminen ja toiminta, sekä (3) näiden tuloksena tehtävät ehdotukset ja suositukset. Hankkeessa selvitettiin sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden ja lähihoitajien työtä ja työn osaamis-tarpeita terveydenhuollossa tulevaisuudessa. Hanke oli Opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, ja se toteutettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ja hallinnoitiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla.

Ennakointimalli on tarkoitettu hoitotyön koulutusta suunnittelevien, toteuttavien ja hallinnoivien organisaatioiden käyttöön, mutta ennakointitoiminta edellyttää työelämän vahvaa suunnittelupanosta. Ennakointi on työelämän, kouluttajien ja muiden asianosaistahojen yhteinen työskentelyprosessi, jonka tuloksena määritellään työelämän muutokset sekä työntekijöiden osaamis- ja koulutusvaatimukset.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 16
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-020-8 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2002
Laajuus: 126 s.

 Lataa ilmainen pdf-verkkoversio