Koulutusaineisto

Tekijät: Eija Alakangas, Pekka Hölttä, Mari Juntunen & Tero Vesisenaho

Julkaisun esittely

Energiaturpeen tuotantotekniikka -koulutusaineisto on turvealan asiantuntijoiden laatima käytännönläheinen lähdeteos alan kouluttajille. Aineisto on päivitetty hankkeessa Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen. Teos sopii myös käsikirjaksi bioenergia-alan asiantuntijoille, turvetuottajille ja itseopiskelumateriaaliksi alan opiskelijoille.

Oppaassa käsitellään jyrsinpolttoturpeen ja palaturpeen nykyaikaisia tuotantotekniikoita työvaiheittain suon valmistelusta aumavarastointiin saakka. Keskeisimmät työkoneet ja menetelmät on esitelty ympäristönäkökulma huomioiden. Kirjaan sisältyy myös luku energiaturpeen ominaisuuksista ja laatuvaatimuksista sekä turpeen merkityksestä seospolttoaineena.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 120
Koulutusyksikkö: Teknologiayksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-195-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2011
Laajuus: 104 s.
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.