Kokonaisselvityksen loppuraportti

Tekijä(t): Lea Leiwo; Satu Helin & Pirkko Hautala

Julkaisun esittely

Jyväskylän kaupungin tilaaman hoitotyön kokonaisselvityksen tavoitteena oli selvittää hoito- ja palveluketjujen toimivuus sekä tehdä ehdotukset keskeisistä kehittämis- ja muutostarpeista. Selvityksenkohteena olivat toiminta- ja palveluprosessit. Pääteemoina olivat asiakasnäkökulma ja hoidon vaikuttavuus, hoitotyö alue- ja tiimityössä sekä johtaminen. Tiedonlähteinä käytettiin tilaajan asiakirjoja ja tilastoja sekä eri ammattiryhmien haastatteluja ja asiakaskyselyjä. Selvityksessä käsitellään vastaanottotoiminnan, kotihoidon, terveydenhoitotyön, sairaalan ja vanhusten palvelukotien ammattilaisten hoitotyötä, johtamista, tiimityötä ja yhteistyötä. Kehittämisehdotukset koskevat palvelujärjestelmän kehittämistä asiakkaiden hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjuja tukeviksi sekä hoitotyön asiantuntijatyön vahvistamista ja johtamista.

Julkaisua voivat hyödyntää tilaajan lisäksi asiakaslähtöisiä hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjuja suunnittelevat, koordinoivat ja toteuttavat sekä hoitotyöstä ja sen johtamisesta vastuussa olevat henkilöt ja organisaatiot.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 19
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-023-2 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2003
Laajuus: 96 s.

Loppuunmyyty