Osaamisen kehittämisen lippulaiva?

Tekijä(t): Lea Soininen (toim.)

Julkaisun esittely

Ammattiosaamisen näytöt on asetettu toisen asteen ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen lippulaivaksi. Näyttöjen käyttöönotto ei yksittäisenä toimenpiteenä paranna koulutuksen laatua. Siihen tarvitaan oppilaitoksen ja työelämän toimijoiden kokonaisvaltaista ja määrätietoista ponnistelua.

Tässä julkaisussa tarkastellaan ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisen alkuvaihetta käytännönläheisesti, rohkaisevasti ja kriittisestikin. Näkökulmina ovat osaamisen määrittelyn ja arvioinnin kysymykset, toimiva opetussuunnitelma, laajat työelämäverkostot, monipuolinen opiskelijan ohjausjärjestelmä ja hyvien näyttökäytänteiden levittäminen.

Tämän julkaisun kirjoittajien asiantuntijuus on karttunut kansallisissa näyttöprojekteissa ja näyttöjen kehittämisen eturiveissä omissa tausta­yhteisöissään.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 75
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-115-1 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2007
Laajuus: 81 s.

Loppuunmyyty